PRIVACY STATEMENT

HORECAHANDEL VAN DER MOST hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?
HORECAHANDEL VAN DER MOST is gevestigd aan de Hoogeveenseweg 7C-1, 7777 TA te Schuinesloot, ingeschreven onder handelsregisternummer Zwolle 06083083. Horecahandel van der Most is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw HORECAHANDEL VAN DER MOST account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

VAN WIE VERZAMELT HORECAHANDEL VAN DER MOST PERSOONSGEGEVENS?
HORECAHANDEL VAN DER MOST verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met HORECAHANDEL VAN DER MOST.

Bijvoorbeeld indien u:

 • een klantenpas aanvraagt;
 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • inlogt op uw HORECAHANDEL VAN DER MOST account of via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met HORECAHANDEL VAN DER MOST;
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met HORECAHANDEL VAN DER MOST kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op MOSTHORECA.NL
 • per e-mail;
 • het registratieformulier om de HORECAHANDEL VAN DER MOST klantenpas aan te vragen;
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij HORECAHANDEL VAN DER MOST terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT HORECAHANDEL VAN DER MOST?
HORECAHANDEL VAN DER MOST verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij HORECAHANDEL VAN DER MOST bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.mosthoreca.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT HORECAHANDEL VAN DER MOST PERSOONSGEGEVENS?
HORECAHANDEL VAN DER MOST verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

HORECAHANDEL VAN DER MOST verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van HORECAHANDEL VAN DER MOST. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat HORECAHANDEL VAN DER MOST haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan HORECAHANDEL VAN DER MOST persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT HORECAHANDEL VAN DER MOST PERSOONSGEGEVENS?
HORECAHANDEL VAN DER MOST verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen HORECAHANDEL VAN DER MOST en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert HORECAHANDEL VAN DER MOST beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

BEWAARTERMIJNEN
HORECAHANDEL VAN DER MOST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer HORECAHANDEL VAN DER MOST hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals HORECAHANDEL VAN DER MOST hen voorschrijft. HORECAHANDEL VAN DER MOST verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

HORECAHANDEL VAN DER MOST EN ANDERE WEBSITES
Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. HORECAHANDEL VAN DER MOST is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

COOKIEVERKLARING
HORECAHANDEL VAN DER MOST maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

BEVEILIGING
HORECAHANDEL VAN DER MOST hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. HORECAHANDEL VAN DER MOST neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.  HORECAHANDEL VAN DER MOST neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

CAMERABEVEILIGING
HORECAHANDEL VAN DER MOST heeft haar winkels en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. HORECAHANDEL VAN DER MOST bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

UW RECHTEN
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van HORECAHANDEL VAN DER MOST via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u.  Daarnaast  bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door een e-mail richten aan: horecahandel.most.nl of door contact op te nemen met:

Horecahandel van der Most
Dhr. M. Veen
Hoogeveenseweg 7C-1
7777 TA  SCHUINESLOOT
0523-687868

Van der Most bedrijven streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken. Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop HORECAHANDEL VAN DER MOST met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres:  horecahandel@most.nl

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
HORECAHANDEL VAN DER MOST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Download uw pdf exemplaar hier

 

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Horecahandel van der Most niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Hulp nodig ?

daarvoor zijn we hier

Niet wat u zocht ?

Neem gerust contact met ons op, wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.
Artikel 1. Definities
Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V., gevestigd te Schuinesloot, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer: 805753692.
Wederpartij: een (rechts)persoon die direct of indirect Diensten en/of Producten van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. afneemt of heeft afgenomen dan wel een huurovereenkomst met Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. heeft gesloten.
Partijen: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. en de Wederpartij gezamenlijk.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Producten: alle goederen, die door de Wederpartij van I Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. worden afgenomen.
Overeenkomst: de (schriftelijke) vastlegging van afspraken tussen Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. en de Wederpartij, en/of de acceptatie van een Offerte.
Offerte: een schriftelijke uitnodiging van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. aan de Wederpartij bevattende de voorwaarden waaronder Producten en/of Diensten afgenomen kunnen worden dan wel een huurovereenkomst gesloten kan worden.
Verwijzingen: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. hierna te noemen Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Alle Offertes en aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de Offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en/of Offertes, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V., zijn de prijzen van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. exclusief BTW.
3.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. zich het recht voor om het prijsverschil aan de Wederpartij door te berekenen.
3.5 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke waarde bedraagt heeft de Wederpartij het recht om binnen zeven dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
3.6 Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de geldende handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor een beroep op een recht van reclame.
Artikel 4. Annuleringen en wijzigingen
4.1 Voor een annulering is (schriftelijke) toestemming vereist.
4.2 Bij een annulering van een aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verstrekte opdracht zijn alle door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande, dat de Wederpartij in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. te voldoen, zonder dat Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gehouden is aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. zijn gemaakt.
4.3 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd het recht van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. op vergoeding van schade wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
4.4 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na bevestiging van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. geacht te zijn aanvaard.
Artikel 5. Modellen/afbeeldingen
5.1 De in de catalogi/aanbiedingen/offertes/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief opgenomen modellen zijn slechts als aanduiding getoond.
5.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan kennelijke verschrijvingen, c.q. prijzen of aanduidingen die in de catalogi/aanbiedingen/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief staan vermeld en die evident onjuist zijn.
Artikel 6. Reparatie en onderhoud
6.1 In geval van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zal Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich het recht voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. voortvloeiende schade en kosten door Wederpartij te worden vergoed.
6.4 In geval van onderhoudswerkzaamheden aan (horeca)keukenapparatuur, mede werkzaamheden ten behoeve een (brand)verzekeraar, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. nimmer aansprakelijk, uit welken hoofde dan ook, voor enige, door de Wederpartij of door derden geleden of te lijden schade, behoudens opzet of grove schuld.
Artikel 7. Eigendomsovergang en risico
7.1 De eigendom van en het risico voor de goederen zullen overgaan op de Wederpartij op het moment van levering.
7.2 Levering vindt plaats op het moment dat de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verlaten.
7.3 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde goederen voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
7.4 Indien er gerede twijfel bij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Wederpartij, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bevoegd de levering uit te stellen totdat de Wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
7.5 Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd de goederen te verkopen en alle schade en kosten op de Wederpartij te verhalen.
7.6 Indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat Wederpartij deze aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ter beschikking heeft gesteld.
7.7 Indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te bieden.
Artikel 8. Transport
8.1 Indien en voor zover Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Wederpartij aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is verstrekt, door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bepaald. Tenzij door Partijen anders overeengekomen, neemt Wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
Artikel 9. Reclames
9.1 Uitoefening van het recht van reclame moet schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst der goederen of verrichting van de diensten, voor zover het geen consumentenkoop betreft.
9.2 De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten onder meer voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering met de Wederpartij verrekend. Retourzendingen, waarover niet vooraf met Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
Artikel 10. Verhuur
10.1 Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen inclusief zater-, zon- en feestdagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.
10.2 De Wederpartij dient de gehuurde goederen uiterlijk op de overeengekomen dag en tijdstip te retourneren tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de huurperiode te verlengen.
10.3 Indien de gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd heeft Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. het recht de huurprijs door te berekenen totdat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden met een opslag van 20% van de huursom.
10.4 De Wederpartij is aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. een waarborgsom verschuldigd, welke door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bij de Overeenkomst wordt vastgesteld. De waarborgsom wordt verrekend met alle verschuldigde bedragen.
10.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.
10.6 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
10.7 De Wederpartij verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verlaten.
10.8 De Wederpartij dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde goederen tegen verlies, diefstal, storm, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde goederen wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door Horecahandel en
-verhuur Van der Most B.V. medegedeeld. Indien de Wederpartij nalaat de gehuurde goederen te verzekeren is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd zelf de gehuurde goederen te verzekeren en de kosten hiervan in rekening te brengen bij de Wederpartij.
10.9 Bij verhuur van tenten is de Wederpartij verplicht de benodigde KLIC-melding te verrichten, welke nodig is om de tent(en) met haringen te kunnen zekeren. De verhuur gaat niet door indien niet aan de meldingsplicht is voldaan.
10.10 Bij verhuur van tenten is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. niet aansprakelijk voor (gevolg)schade geleden door niet normale weersomstandigheden als hevige neerslag en storm (onder storm wordt verstaan windkracht 9 op de schaal van Beaufort), ook indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de tent(en) heeft bevestigd.
10.11 Indien van toepassing, is de Wederpartij er verantwoordelijk voor, dat de locatie waar de tenten worden geplaatst, bereikbaar is per vrachtwagen en/of ruwterrein heftruck. Ten behoeve van de toiletwagen dient een wateraansluiting op de locatie aanwezig te zijn en een rioolsluiting voor de afvoer. Voorts dient de Wederpartij te zorgdragen voor voldoende ruimte voor de aanvoer en/of opslag van de goederen.
Artikel 11. Betaling
11.1 In geval van koop, huur of door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verrichte werkzaamheden dient betaling voor (af)levering te geschieden op een door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. aan te geven wijze. Voor consumentenkoop geldt een vooruitbetaling van 50% van de koopprijs tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum. Reclames ter zake van facturen worden binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. te worden gemeld.
11.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen bij door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verschuldigde.
11.4 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan verschuldigd de wettelijke rente plus 2% over het openstaande bedrag voor de duur van het verzuim.
11.5 Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, een en ander met een minimum van EUR 100,00. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
Artikel 12. Garantie
12.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen zeven dagen na levering te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht op de in lid 1 genoemde garantie toe.
12.2 In geval van koop wordt op nieuwe zaken een garantie verstrekt van 12 maanden.
12.3 De in lid 1 genoemde garantie beperkt zich tot het kosteloos verstrekken van nieuwe onderdelen. De garantie heeft aldus geen betrekking op reis- en voorrijkosten en uurlonen.
12.4 Buiten de garantie vallen: koelmiddelen, oliën, (plexi)glas, verlichting, pakkingen en accessoires.
12.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan, door de Wederpartij en/of derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V., de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
12.6 In geval van onderhoudswerkzaamheden wordt geen garantie verleend.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Alleen de door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. geleverde goederen, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan de Wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. rechtens aansprakelijk is indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met de benodigde deskundigheid en oplettendheid voorkomen had kunnen worden.
13.3 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
13.4 De Wederpartij vrijwaart Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. toerekenbaar is.
13.5 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Wederpartij of door een door Wederpartij ingeschakelde derde.
13.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. nimmer aansprakelijk.
13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Horeca Van der Most bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
13.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte dan wel gehuurde geschikt is voor het doel waarvoor zij het gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte dan wel gehuurde niet geschikt is voor het doel, kan Wederpartij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. of haar ondergeschikten.
Artikel 14. Overmacht
14.1 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Van overmacht aan de zijde van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is sprake, indien de Wederpartij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Horeca Van der Most als bij derden, van wie Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ontstaan.
14.3 Voor zoveel Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
14.4 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
Artikel 15. Ontbinding
15.1 De Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Wederpartij, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
15.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.. Voor zover Horeca Van der Most in haar aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen
Artikel 17. Geschillen
17.1 Alle geschillen welke tussen Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. en de Wederpartij mochten ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
17.2 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is bevoegd het geschil aan arbitrage te onderwerpen, in welk geval Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de Wederpartij schriftelijk hiervan in kennis zal stellen.

Welkom !

Wat fijn dat u ook gebruik wilt maken van onze online B2B shop.

Om uw account te kunnen aanmaken hebben we wel enkele gegevens van u nodig. Gelieve deze hiernaast in te vullen en daarna de aanvraag te versturen middels de groene knop.

Wanneer kunt u gebruik maken van de online shop ?

Zodra uw aanvraag door ons is ontvangen zullen we deze zo snel mogelijk activeren. Mogelijk nemen we vooraf contact met u op indien er onduidelijkheden zijn.

Wist u dat wij ook een showroom en magazijn hebben welke u vrijblijvend kunt bezoeken ? 

U bent van harte welkom !

Login met uw klantgegevens

Heeft u vragen ?